TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI NHÀ HÀNG LEGEND BEER

 

TỦ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
NHÀ HÀNG  LEGEND BEER


Chủ đầu tư : Nhà hàng Legend Beer 
Địa chỉ: Số 04 Vũ Ngọc Phan, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội.
Thiết kế thi phần bên trong của tủ điều khiển :

 

tủ điện điều khiển hệ thống xử lý nước thải

 
tủ điều khiển fudeso

 

 Điều khiển lập trình tủ điều khiển bằng cảm ứng phục vụ cho hệ thống xử lý nước thải hoạt động một cách nhanh chóng và đồng bộ.

 

   tủ điều khiển fudeso