Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy Mochizuki Press

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY MOCHIZUKI PRESS
CÔNG SUẤT 5M3/ NGÀY ĐÊM

 

Chủ đầu tư: Công ty Mochizuki Press Industrial Việt Nam Co., Ltd.
Địa chỉ: KCN VSIP - Hải Phòng.
Gói hợp đồng: Thiết kế, gia công thân vỏ và lắp đặt.
Thời gian hoàn thành: 1/2022

Chất lượng nước đầu ra:  VSIP Hải Phòng
Công nghệ xử lý: Johkasou Fudeso MBBR theo tiêu chuẩn Johkasou Nhật Bản.
Hình 1: Vị trí trạm xử lý
Hình 2: Cẩu hạ bồn FRP


Hình 3: Kết quả phân tích mẫu nước sau xử lý