Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy Sumitomo Riko

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY SUMITOMO RIKO
CÔNG SUẤT 48M3/ NGÀY ĐÊM

 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Sumitomo Riko Việt Nam.
Địa chỉ: KCN Thăng Long III, tỉnh Vĩnh Phúc.
Gói hợp đồng: Thiết kế, gia công thân vỏ và lắp đặt.
Thời gian hoàn thành: 1/2022

Chất lượng nước đầu ra:  TLIP III - Vĩnh Phúc.
Công nghệ xử lý: Johkasou Fudeso MBBR theo tiêu chuẩn Johkasou Nhật Bản.
Hình 1: Kết qảu mẫu nước sau xử lý
Hình 2: Vận chuyển và cẩu hạ bồn FRP