Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy SKT


HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY SKT
CÔNG SUẤT 5M3/ NGÀY ĐÊM

 

Địa chỉ: VSIP - Bắc Ninh.
Gói hợp đồng: Thiết kế, gia công thân vỏ và lắp đặt trong bể Johkasou.
Thời gian hoàn thành: 12/2022

Chất lượng nước đầu ra:  VSIP - Bắc Ninh
Công nghệ xử lý: Johkasou Fudeso MBBR theo tiêu chuẩn Johkasou Nhật Bản.