Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy Enplas


HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY ENPLAS
CÔNG SUẤT 16M3/ NGÀY ĐÊM

 

Trao gói thầu bởi: Công ty TNHH Kinden Việt Nam.
Địa chỉ: TLIP III - Vĩnh Phúc.
Gói hợp đồng: Thiết kế, gia công thân vỏ và lắp đặt.
Thời gian hoàn thành: 2/2023

Chất lượng nước đầu ra:  TLIP III - Vĩnh Phúc
Công nghệ xử lý: Johkasou Fudeso MBBR theo tiêu chuẩn Johkasou Nhật Bản.