Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy Nagoya


HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY NAGOYA
CÔNG SUẤT 24M3/ NGÀY ĐÊM

 

Trao gói thầu bởi: Công ty Toyo ITC.
Địa chỉ: VSIP - Nghệ An.
Gói hợp đồng: Thiết kế, gia công thân vỏ và lắp đặt.
Thời gian hoàn thành: 2/2023

Chất lượng nước đầu ra:  VSIP - Nghệ An
Công nghệ xử lý: Johkasou Fudeso MBBR theo tiêu chuẩn Johkasou Nhật Bản.