Máy tách mỡ tự động FATBUSTA cho nhà máy Heineken


Máy tách mỡ tự động FATBUSTA tại nhà máy Heineken
 

Số lượng: 2 cái x FB225 + 4 cái x FB125
Thời gian giao hàng: 12/2021
Xuất xứ: Malaysia (FATBUSTA - GREASE GUARDIAN)
Động cơ nhiệt: 2kw x 220V
Gói thẩu: Bán thương mại.