Hệ thống xử lý nước thải nhà máy IA

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY IA
CÔNG SUẤT 20M3/ NGÀY ĐÊM

 

Địa chỉ: VSIP - Bắc Ninh.
Gói hợp đồng: Thiết kế, gia công thân vỏ và lắp đặt.
Thời gian hoàn thành: 2/2024

Chất lượng nước đầu ra:  VSIP - Bắc Ninh
Công nghệ xử lý: Johkasou Fudeso MBR theo tiêu chuẩn Johkasou Nhật Bản.