Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện số 58

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN SỐ 58

CÔNG SUẤT 30M3/ NGÀY ĐÊM, 1M3/ NGÀY ĐÊM


ĐƠN HÀNG XUẤT KHẨU SỐ 04

Gói hợp đồng: Thiết kế, gia công thân vỏ và bán thiết bị thương mại.
Thời gian hoàn thành: 05/2024

Chất lượng nước đầu ra:  Đạt tiêu chuẩn xả thải quốc gia Myanmar
Model: FS-AMN-150P, FS-S-5P
Số lượng: 1 bộ  30m3 (
FS-AMN-150P) và 1 bộ 1m3 (FS-S-5P)
Đóng gói: Container 40ft
Thời gian sản xuất: 2 tháng

Thời gian vận chuyển: 1 tháng.