Hệ thống xử lý nước thải đại học - bệnh viện Tokyo - Việt Nam

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI BỆNH VIỆN VÀ SINH HOẠT TRƯỜNG ĐẠI HỌC - BỆNH VIỆN TOKYO - VIỆT NAM
CÔNG SUẤT HỆ SINH HOẠT 64M3/ NGÀY ĐÊM
CÔNG SUẤT HỆ BỆNH VIỆN: 5M3/ NGÀY ĐÊM

 

Tổng thầu xây dựng: Công ty TNHH Vinata International.
Địa chỉ: Văn Giang, Hưng Yên.
Gói hợp đồng: Thiết kế, gia công thân vỏ và lắp đặt.
Thời gian bàn giao hệ thống: Tháng 12/2020
Chất lượng nước đầu ra:  QCVN 28:2010/BTNMT.
Công nghệ xử lý: Johkasou Fudeso MBR theo tiêu chuẩn Johkasou Nhật Bản.Hình 1. Tổng quan trạm xử lý.

  


Hình 2. Chi tiết giàn bơm và hóa chất
.Hình 3. Quá trình cẩu hạ bồn FRP theo tiêu chí: An toàn - chuẩn - sạch - nhanh - gọn