Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy Tohken Manufacturing Việt Nam

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY TOHKEN
CÔNG SUẤT 50M3/ NGÀY ĐÊM

 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Tohken Manufacturing Việt Nam.
Địa chỉ: KCN Thăng Long III, tỉnh Vĩnh Phúc.
Gói hợp đồng: Thiết kế, gia công thân vỏ và lắp đặt.
Thời gian hoàn thành: 2021

Chất lượng nước đầu ra:  TLIP III - Vĩnh Phúc.
Công nghệ xử lý: Johkasou Fudeso MBBR theo tiêu chuẩn Johkasou Nhật Bản.
Hình 1: Vị trí trạm xử lýHình 2: Vị trí tủ điều khiển và máy khíHình 3: Nước sau xử lýHình 4: Cẩu tank FRPHình 5: Neo cáp cố định bồn