Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt nhà máy Eiwo Rubber

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT NHÀ MÁY EIWO RUBBER
CÔNG SUẤT 30M3/ NGÀY ĐÊM

 

Tổng thầu xây dựng: Tokyu Construction Co., Ltd
Địa chỉ: KCN Hòa Mạc, Hà Nam
Gói hợp đồng: Thiết kế, gia công thân vỏ và lắp đặt.
Thời gian bàn giao hệ thống: Tháng 08/2022
Chất lượng nước đầu ra:  KCN Hòa Mạc, Hà Nam.
Công nghệ xử lý: 
Johkasou Fudeso MBBR theo tiêu chuẩn Johkasou Nhật Bản.